Det var sant. Fler unga har fått narkolepsi, den svåra sömnsjukan, efter vaccinering med Pandemrix mot svininfluensa.

Preliminära resultat från granskning av nya fall av narkolepsi i Finland efter massvaccineringen med Pandemrix bekräftar tidigare misstankar.

Bland barn och unga mellan 4 och 19 år har fler fått narkolepsi efter vaccinering,en än vanligt. Sammanlagt har 60 fall konstaterats, av dessa hade 52 barn fått sprutorna med Pandemrix. För yngre och äldre vuxna finns ingen ökad frekvens av narkolepsi.

Studierna är gjorda av finska hälsomyndigheten THL. I Sverige har också ett 60-tal fall av unga som fått narkolepsi rapporterats och nu granskas svenska register för att syna samband med vaccineringen.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anser att det är viktigt att försöka förstå om det är några tydliga faktorer eller riskgrupper som lättare utvecklar narkolepsi av vaccineringen, till exempel att ha en infektion eller om det är vissa gener.

I hela Europa har över 30 miljoner människor vaccinerats mot svininfluensa med Pandemrix, men inga andra länder söderut har sett fler fall av narkolepsi.

Källa: Pressmeddelande från Läkemedelsverket

Av Dina mediciner
2 februari, 2011