Sedan i början av 2008 har specialläkare fått skriva ut läkemedelsbehandling till vuxna med ADHD-symptom, efter att Läkemdelsverket bedömt att den nyttan barn och ungdomar visat sig ha, även gäller vuxna.

I praktiken hade många läkare redan gjort den bedömningen och rekommenderat den behandlingen till sina patienter. I dag får ännu fler hjälp. Sedan 2006 har förskrivningen ökat hela 3,5 gånger, visar en sammanställning av sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholm.

Det vanligaste preparaten är de som innehåller metylfenidat, till exempel Concerta och Ritalin. Även Strattera med atomoxetin kan förskrivas. vissa får det ena, medan vissa patienter blir bättre hjälpta och får mindre biverkningar av det andra, men några större skillnader är det inte. Se intervju med psykiatrikern Gunnar Jakobsson.

Läkemedlen ska ses som ett komplement till terapi och rådgivning. Vissa kommuner, landsting och privata mottagningar erbjuder i dag hjälp i form av kurser och konkret hjälp för att lära sig att strukturera sin vardag.

Nyttan med läkemedlen mot adhd ska ställas i proportion mot riskerna. När en person har svårt att klara jobb, familjeliv och inte passar in i samhället, kan de koncentrationshöjande läkemedlen ha en god effekt. Faran är att de kan höja blodtrycket och eventuellt vara beroendeframkallande. Långtidsstudier saknas.

Men som det står i Sydvästra läkemedelskommitténs artikel: "Det är värt att notera att publicerade studier av behandling med metylfenidat för vuxna med missbruksproblem inte har påvisat något ökat missbruk under behandlingstiden" Källa: Sydvästra läkemdelskommittén.

Av Hanna Brodda
28 oktober, 2009

3 kommentarer

 • Av anonym 24 november, 2010

  ”Inte vanliga ungdomsfinnar
  ”Inte vanliga ungdomsfinnar utan bölder som lämnar stora ärr!!!”

  Detta tycker jag låter intressant. Jag hade återkommande problem med just acne pga styrketræning. Jag fick stor bølder under kindbenen och halsen. Och ofta bara dær. Jag hade lyckats få det inom någorlunda kontroll med nogrann rengøring. Men nær jag børjade med concerta førsvann ALLA dessa problem. Får inte finnar længre. Kænns næstan som enbart detta gjorde det vært att ta medicinen. Mycket konstigt.

 • Av anonym 6 juli, 2010

  Biverkningar
  En hel del biverkningar får jag av concerta. Förhöjd hjärtpuls, känns som klappningar ibland. Acne utav bara f*n. Inte vanliga ungdomsfinnar utan bölder som lämnar stora ärr!!!.
  Sover hela natten men kroppen vilar inte. Vaknar tröttare än jag var när jag gick o la mig. Har haft concerta mindre än 6 månmader. Vissa fördelar som verkar avta allt mer. Inte värt att utsätta sin kropp för detta. Kan bli fruktansvärd arg för ingenting. Lägg till dålig sömn på det.

  Finns det inga andra alternativ?? Varför nämns inte dessa??

 • Av Mamsan 29 oktober, 2009

  Jag är tacksam för medicinen,
  Jag är tacksam för medicinen, men jag tycker inte jag blivit erbjuden så mycket annat. Hur ska jag göra då?

Comments are closed.