I Uppsala startar nu landets första bank för donerade ägg. Med en ny metod att frysa äggen, ska också kvaliteten att öka.

Nu ska fler barnlösa par få hjälp.

Sedan äggdonation blev tillåten 2003 har efterfrågan på assisterad befruktning med donerade ägg stadigt ökat, skriver Akademiska Sjukhuset i Uppsala i ett pressmeddelande.

Reproduktionscentrum vid sjukhuset utför cirka 30 äggdonationationer varje år. Eftersom behovet är större än efterfrågan får många barnlösa par vänta länge på en lämplig donator. För att minska väntetiden och kunna erbjuda fler barnlösa hjälp har man nu startat till landets första äggbank.

– En ny metod för nedfrysning av obefruktade ägg, så kallad ”vitrifiering” innebär att resultaten vid äggdonationsbehandling är lika bra med frysta som med färska ägg, säger Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig på Reproduktionscentrum i pressmeddelandet.

I äggbanken kan obefruktade ägg frysas ned på obestämd tid. Banken gör det möjligt att erbjuda ett par en del av de ägg som en donator donerar och spara övriga till en annan mottagare. På så vis kan fler par erbjudas hjälp. Användandet av frysta ägg förenklar synkroniseringen av donation, befruktning och insättning av det befruktade ägget till den mottagande kvinnan. En annan viktig fördel är ökad säkerhet, med minskad risk för överföring av smittsamma sjukdomar från givaren till mottagaren.

Den kvinna som får ett ägg har inte rätt att veta det kommer ifrån. Barnet däremot har enligt Svensk lag rätt att vid lämplig ålder få veta vem som donerade ägget.

Kvinnor upp till 40 år har möjlighet att få behandling med donerat ägg. Väntetiden är cirka ett år.

Av Dina mediciner
15 september, 2011

1 kommentarer

  • Av Olyckligt barnlös 22 september, 2011

    Ensam mamma?
    Får man göra den här behandlingen utan en partner? Jag längtar efter barn men har ingen man att få barn tillsammans med.

Comments are closed.