Läkemedelsverket har efter en granskning stoppat produkter som sålts till motionärer och kroppsbyggare.

Följande produkter, som sålts på träningsanläggningar och sportaffärer, visade sig innehålla läkemedel och för höga halter av naturläkemedel. Produkterna har medicinska effekter, de kan vara olämpliga att använda tillsammans med andra läkemedel och ge biverkningar som konsumenterna inte förväntar sig, förklarar Läkemedelsverket i sitt beslut att förbjuda dem.

De flesta produkter har tagits bort från handeln, några finns kvar men receptet har ändrats och de läkemedesklassade ämnena har tagits bort. Ett läkemedel blir det  enligt Läkemedelslagen när det "tillförs människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan."

Läs mer om beslutet här

Alpha Test från MuscleTech
Produkten Alpha Test innehåller sågpalmetto (Serenoa repens), vilket finns som aktiv substans i flera godkända växtbaserade läkemedel i Sverige mot godartad prostataförstoring och Läkemedelsverket anser att det finns en visad klinisk effekt av sågpalmetto.

Några uppgifter om vilket extrakt som används i produkten har inte tillägnats oss, men de doseringar som ingår i denna produkt måste anses motsvara de som används terapeutiskt.


Androx Q12 från Nanox Nutriceuticals
Produkten Androx Q12 innehåller 320 mg sågpalmetto (Serenoa repens) per daglig dos. Sågpalmetto finns som aktiv substans i flera godkända växtbaserade läkemedel i Sverige mot godartad prostataförstoring och Läkemedelsverket anser att det finns en visad klinisk effekt av sågpalmetto.

Animal GH Stack från Universal Nutrition
Produkten Animal GH Stack innehåller enligt innehållsdeklarationen 250 mg extrakt av Mucuna pruriens per daglig dosering och 250 mg Griffonia simplicifolia. Extraktet av Mucuna pruriens uppges innehålla 37,5 mg/dag levodopa (L-dopa). Levodopa används medicinskt vid Parkinsons sjukdom och finns i flera godkända läkemedel i Sverige. Ett extrakt av växten innehåller betydligt högre halter levodopa än ursprungsväxten och detta extrakt kan därmed inte likställas med Mucuna pruriens som används som livsmedel. Extraktet av Griffonia simplicifolia uppges innehålla 25 mg/dag 5-HTP (5-hydroxitryptofan, oxitripan). 5-HTP används kliniskt mot bland annat depression och finns som aktiv substans i godkända läkemedel i flera europeiska länder.


Animal PM från Universal Nutrition
Produkten Animal PM innehåller enligt innehållsdeklarationen gamma-aminosmörsyra (GABA), vänderot (Valeriana officinalis) och Mucuna pruriens. Samtliga produkter som innehåller GABA regleras av läkemedelslagen. Även vänderot och Mucuna pruriens skulle kunna tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan, men då Läkemedelsverket inte har tillgång till någon information om doseringen av dessa ämnen har Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning huruvida detta innehåll skulle kunna göra att produkten omfattas av läkemedelslagen.

Animal Stak från Universal Nutrition
Produkten Animal Stak innehåller enligt innehållsdeklarationen extrakt av Mucuna pruriens och av sågpalmetto (Serenoa repens). Extraktet av Mucuna pruriens uppges innehålla 15 % levodopa (L-dopa). Levodopa används medicinskt vid Parkinsons sjukdom och finns i flera godkända läkemedel i Sverige. Ett extrakt av växten innehåller betydligt högre halter levodopa än ursprungsväxten och detta extrakt kan därmed inte likställas med Mucuna pruriens som används som livsmedel. Sågpalmetto finns som aktiv substans i flera godkända växtbaserade läkemedel i Sverige mot godartad prostataförstoring och Läkemedelsverket anser att det finns en visad klinisk effekt av sågpalmetto.


Blue Gene från Controlled Labs
Produkten Blue Gene innehåller extrakt av Ginkgo biloba och Griffonia simplicifolia. Ginkgo biloba är en välkänd medicinalväxt med en traditionell användning mot kognitiva problem. I Sverige finns flera läkemedel registrerade som innehåller Ginkgo biloba som aktiv substans. Griffonia simplicifolia är även det en välkänd medicinalväxt. Växten innehåller ämnet 5-hydroxytryptofan (5-HTP, 5-hydroxitryptofan, oxitripan), vilket används kliniskt mot bland annat depression. Det finns som aktiv substans i godkända läkemedel i flera europeiska länder.


Blue Growth
från Controlled Labs
Produkten Blue Growth innehåller extrakt av Mucuna pruriens och Griffonia simplicifolia. Extraktet av Mucuna pruriens uppges innehålla 75 % levodopa (L-dopa). Levodopa används medicinskt vid Parkinsons sjukdom och finns i flera godkända läkemedel i Sverige. Ett extrakt av växten innehåller betydligt högre halter levodopa än ursprungsväxten och detta extrakt kan därmed inte likställas med Mucuna pruriens som används som livsmedel. Extraktet av Griffonia simplicifolia uppges innehålla 98 % 5-HTP (5-hydroxitryptofan, oxitripan). 5-HTP används kliniskt mot bland annat depression och finns som aktiv substans i godkända läkemedel i flera europeiska länder.

Brutal Anadrol från Brutal Nutrition
Produkten innehåller extrakt av Mucuna pruriens, Mariatistel (Silybum marianum) och sågpalmetto (Serenoa repens). Extraktet av Mucuna pruriens uppges innehålla 15 % levodopa (L-dopa). Levodopa ombildas till signalsubstansen dopamin i kroppen och används medicinskt vid Parkinsons sjukdom. Det finns i flera godkända läkemedel i Sverige. Ett extrakt av växten innehåller betydligt högre halter levodopa än ursprungsväxten och detta extrakt kan därmed inte likställas med Mucuna pruriens som används som livsmedel. Sågpalmetto finns som aktiv substans i flera godkända växtbaserade läkemedel i Sverige mot godartad prostataförstoring och Läkemedelsverket anser att det finns en visad klinisk effekt av sågpalmetto. Mariatistel en välkänd medicinalväxt som används internationellt mot leverskador.


Brutal N.O.V.A. från Brutal Nutrition
Produkten Brutal N.O.V.A. innehåller enligt innehållsdeklarationen 500 mg N-acetylcystein per dosering. N-acetylcystein är en aminosyra med välkänd medicinsk användning både i Sverige och internationellt. I Sverige finns flera läkemedel godkända med indikationen kronisk bronkit där den aktiva substansen är N-acetylcystein. Doseringen vid denna indikation är vanligtvis 400–600 mg vid oralt intag. N-acetylcystein kan även förekomma naturligt i olika livsmedel, men då i betydligt lägre halter.

Clout V.2 från Man Sports
Produkten Clout V.2 innehåller enligt innehållsdeklarationen 1000 mg N-acetylcystein per daglig dos och 16 mg vinpocetin per daglig dos. N-acetylcystein är en aminosyra med välkänd medicinsk användning både i Sverige och internationellt. I Sverige finns flera läkemedel godkända med indikationen kronisk bronkit där den aktiva substansen är N-acetylcystein. Doseringen vid denna
Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning. 16
indikation är vanligtvis 400–600 mg vid oralt intag. N-acetylcystein kan även förekomma naturligt i olika livsmedel, men då i betydligt lägre halter. Läkemedelsverket anser att N-acetylcystein har en klinisk effekt vid de doseringar som förekommer i Clout V.2. Vinpocetin är en substans med vasodilatoriska effekter och det finns i godkända läkemedel i flera europeiska länder i doseringar av 15-60 mg.

Endo-Stim från Revolutions
Produkten Endo-Stim innehåller ett extrakt av Mucuna pruriens. Denna växt innehåller levodopa (L-dopa), vilket ombildas till signalsubstansen dopamin i kroppen. Levodopa används medicinskt vid Parkinsons sjukdom och finns i flera godkända läkemedel i Sverige. Ett extrakt av växten innehåller betydligt högre halter levodopa än ursprungsväxten och detta extrakt kan därmed inte likställas med Mucuna pruriens som används som livsmedel.


G.H.T. Stack
från SciFit
Produkten G.H.T. Stack innehåller enligt uppgift 700 mg per daglig dosering av extrakt av Mucuna pruriens. Extraktet uppges innehålla 25 % levodopa (L-dopa) vilket motsvarar 175 mg/dag. Levodopa används medicinskt vid Parkinsons sjukdom och finns i flera godkända läkemedel i Sverige. Ett extrakt av växten innehåller betydligt högre halter levodopa än ursprungsväxten och detta extrakt kan därmed inte likställas med Mucuna pruriens som används som livsmedel.

Novem från SciVation
Produkten Novem innehåller 295 mg N-acetylcystein per dosering. N-acetylcystein är en aminosyra med välkänd medicinsk användning både i Sverige och internationellt. I Sverige finns flera läkemedel godkända med indikationen kronisk bronkit där den aktiva substansen är N-acetylcystein. Doseringen vid denna indikation är vanligtvis 400–600 mg vid oralt intag och den lägsta dosering Läkemedelverket känner till är 100 mg/dag. N-acetylcystein kan även förekomma naturligt i olika livsmedel, men då i betydligt lägre halter. Läkemedelsverket anser att N-acetylcystein har en fysiologisk påverkan vid de doseringar som förekommer i Novem. Produkten kan därmed tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan och ska betraktas som ett läkemedel i enlighet med 1 § första stycket andra punkten läkemedelslagen.

 

Perfect Cycle från Athletic Xtreme
Produkten Perfect Cycle innehåller enligt innehållsdeklarationen 1000 mg N-acetylcystein per daglig dos och 480 mg mariatistel (Silybum marianum) per daglig dos. N-acetylcystein är en aminosyra med välkänd medicinsk användning både i Sverige och internationellt. I Sverige finns flera läkemedel godkända med indikationen kronisk bronkit där den aktiva substansen är N-
Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning. 17
acetylcystein. Doseringen vid denna indikation är vanligtvis 400–600 mg vid oralt intag. N-acetylcystein kan även förekomma naturligt i olika livsmedel, men då i betydligt lägre halter. Läkemedelsverket anser att N-acetylcystein har en klinisk effekt vid de doseringar som förekommer i Perfect Cycle. Därmed kan produkten tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan och ska betraktas som ett läkemedel i enlighet med 1 § första stycket andra punkten läkemedelslagen. Därutöver är mariatistel en välkänd medicinalväxt som används internationellt mot leverskador. Produkten Perfect Cycle presenteras av företaget som att skydda levern. Läkemedelsverket bedömer innehållet av en terapeutisk mängd mariatistel tillsammans med påståenden om att den skyddar mot levern som att produkten tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur och ska därmed betraktas som ett läkemedel.


Pumped Tabs från WNT

WNT Pumped Tabs innehåller 108 mg xantinolnikotinat/tablett. Doseringen är 8 tabletter/dos, vilket motsvarar 864 mg xantinolnikotinat. Xantinolnikotinat är ett salt av ämnena xantinol och nikotinsyra till vilka det ombildas i kroppen. Xantinolnikotinat har tidigare funnits i godkända läkemedel i Sverige (Complamin, avregistrerat 1990, och Complamin Retard, avregistrerat 2001). Både xantinol och nikotinsyra har en vasodilatorisk effekt och indikationen på de svenska preparaten var behandling av genomblödningsrubbningar. Xantinolnikotinat har även en påvisad lipidsänkande effekt. Complamin finns fortfarande som godkänt läkemedel i bland annat Tyskland, då med indikationen förhöjda lipidvärden.


Reanimator från Olimp Sport Nutrition

Produkten Reanimator innehåller läkemedelssubstansen glukosamin, vilken finns som aktiv substans i flera läkemedel i Sverige mot artros och har en visad klinisk effekt.


White Flood från Controlled Labs
Produkten White Flood innehåller enligt innehållsdeklarationen gamma-aminosmörsyra (GABA) och vinpocetin. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor (LVFS 2011:15) ska samtliga produkter som innehåller GABA regleras av läkemedelslagen. Vinpocetin är en substans med vasodilatoriska effekter och det finns i godkända läkemedel i flera europeiska länder i doseringar av 15-60 mg och skulle kunna tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan, men då Läkemedelsverket inte har tillgång till någon information om doseringen av detta ämne har Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning huruvida detta innehåll skulle kunna göra att produkten omfattas av läkemedelslagen. Det är i detta fallet inte av vikt då innehållet av GABA medför att produkten White Flood ska följa läkemedelslagen.

 

Källa: Läkemedelsverket egen motivering beslutet

Av redaktionen
6 november, 2012