protexo_250

En enkel apparat med avancerad teknik hjälper barn med astma att andas lättare under natten.

- Väldigt mycket problem skulle kunna undvikas mellan förskoleåldern upp till tonåren, säger professor Kjell Alving.

Luftrenaren Protexo fungerar genom att den rena luften som kommer ut är något kallare än rummet och sjunker då mot kudden och den som ligger där och sover får en 3000 faldig reduktion av antalet partiklar. De ämnen som förvärrar inflammationen i luftvägarna, som kvalster och pollen, sköljs bort utan blås eller brum.

Tekniken testas just nu i en studie på Uppsala Akademiska Sjukhus avdelning för barnallergi.

- Vi kan redan se att luftrenaren ger en bättre sömn genom att det minskar inflammationen i luftvägarna och på sikt verkar det även minska försämringen av barnets allergi, säger Kjell Alving, professor i andningsvägarnas farmakologi, som jobbar med studien.

Ständig hosta, pipande luftrör och svårigheter att få luft är vanligt hos barn i dag. Enligt ett pressmeddelande från Uppsala Akademiska Sjukhus har 8 procent av barnen i Sverige allergisk astma. Många av de här barnen måsta ta mediciner regelbundet för att kunna leva ett normal liv. Sömnbesvär är inte ovanligt och enkla förkylningar kan leda till sjukhusvård.

- Nu handlar det om att landstingen ska förstå värdet av det här och förskriva den här utrustningen på recept för de som behöver den. Vi har inte tittat på den hälsoekonomiska aspekten, men det borde inte vara svårt att se att antalet vårddygn och mediciner vida överstiger kostnaden för en luftrenare. För att inte tala om livskvaliteten.

Man kan inte ta vilken luftrenare som helst alltså?

- Nej, absolut inte. Andra typer av luftrenare har inte visat någon som helst effekt på astma, säger Kjell Alving.

Kvalster, husdjur och pollen orsakar inte allergier, men när en person utvecklat astma är varje exponering en ansträngning för kroppen och bör undvikas, enligt Alving. Allergierna har ökat dramatiskt sedan 80-talet i den industrialiserade delen av världen.

Vad tror du är orsaken till att allergier ökar?

- Det finns nog inte en förklaring, men någonstans bland livsstilsfaktorerna kost, inomhusmiljö och hur vi använder kemikalier finns nog orsakerna, svarar Kjell Alving som inte bara är adjungerad professor utan också medicinskt ansvarig på företaget Aerocrine som bland annat tillverkar utrustning för att mäta allergi i utandningsluften.


Av Hanna Brodda
2 maj, 2012

2 kommentarer

 • Av Peter D 18 mars, 2016

  Checka pollen i luften
  En användbar sida för alla pollenallergiker http://pollenrapporten.se

  Peter D
  http://www.ozonstockholm.se

 • Av Michael 2 april, 2015

  Filterbaserade luftrenare kan hjälpa människor med pollenallergi
  Hejsan,

  Astma och Allergiförbundet rekommenderar Coway (www.coway.se) och Electrolux (www.elextrolux.se) luftrenare. Båda dessa luftrenare har filterbaserade lösningar som renar luften i ett rum. Tack vare en sådan lösning kan mängden partiklar i luften minskas och återhämtning nattetid underlättas.

  //Michael

Comments are closed.