Behandlingen går ut på att minska smärtan för att patienten ska kunna fortsätta att röra på sig och på det viset skjuta upp sjukdomsförloppet.

Behandlingsrekommendationerna går ut på att röra sig och påfresta de drabbade lederna, även om hela kroppen säger åt dig att sitta still eller bara ligga. Själva smärtan skadar inte leden. Regelbunden motion och användande av lederna minskar besvären i sjukdomens tidiga stadier, enligt Fass. Träna minst 3 gånger i veckan under minst 8 veckor, är deras rekommendation. Även Svenska  Reumatikerförbundet vill gärna inspirera till att träna bort smärtan.

Mediciner ger symtomlindring men stoppar inte förslitningen.

Läkemedels-behandling, enligt rekommendationerna:


  • 1. I första hand ges paracetamol i fulldos, som till exempel Panodil eller Alvedon.

 

  • 2. I andra hand ges NSAID, som också är

värktabletter, vid försämring av ledsmärtan, som till exempel Eeze med diklofenak.

  • 3. I tredje hand ges ibland morfinliknande äkemedel som Tramadol. De kan kombineras med paracetamol eller NSAID.

 

  • 4. Därefter finns ett antal olika metoder att lindra besvären.
  • a) Kortisoninjektion i leden kan dämpa inflammation och ta bort värken i 1–6 månader.Injektionen ges i led med sekundär inflammation; ej till ”torr artros”.
  • b) Hyaluronsyrainjektion, som är tuppkamsextrakt, i knäleden 1 gång per vecka, 3–5 veckor i rad kan försökas. Dock tveksam effekt.
  • c) Starka opioider ges vid svår artrossmärta.</p>

 

Av Hanna Brodda
6 april, 2010