vaccinspruta_barn_bertil_ericson_scanpix
Målet var att 80 procent skulle vaccinera sig mot svininfluensan och snart är vi där, enligt myndigheterna. "Vi hoppas att alla som har tänkt vaccinera sig verkligen kommer iväg, säger avdelningschef Anders Tegnell vid Socialstyrelsen.

Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen har 61 procent av svenskarna har gått iväg och fått sin spruta med Pandemrix. Av de 39 procent som ännu inte har vaccinerat sig svarar mer än hälften att de tänker göra det. Det skulle ge en vaccinationstäckning på över 80 procent, visar attitydundersökning gjord av Synovate och Socialstyrelsen.

 

– Det är väldigt glädjande att så många vill skydda sig själva och andra mot influensan, säger avdelningschef Anders Tegnell vid Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

 

Här på Dina mediciner har i skrivande stund 732 människor röstat om sina planer för svininfluensavaccinet. Där har en tredjedel svarat att de tänker vaccinera sig, lika många säger nej. Sedan är det jämt, fyra procent,  för hur många som tänker låta sina barn, respektive inte låta sina barn ta vaccinet. En fjärdedel säger sig veta för lite.

Enligt Socialstyrelsens undersökning hade familj och massmedia störst inflytande på beslutet om man skulle vaccinera sig eller inte. Av dem som tvekar att vaccinera sig säger många att de är oroliga för biverkningar. Trots att ungdomar och unga vuxna löper större risk att smittas är de något mer negativa till vaccinering än andra åldersgruppe. Mer än hälften, 55 procent, av de unga har vaccinerat sig.

 

Ensamstående med barn har vaccinerat sig i betydligt mindre utsträckning än sambor, trots att de gärna skulle göra det.

Undersökningen visar att tillgängligheten är viktig. Hela 76 procent av dem som inte har vaccinerat sig svarar att anledningen är bristande tillgänglighet.

- Därför är det viktigt att landstingen har fortsatt hög beredskap att ta emot dem som vill vaccinera sig, säger Anders Tegnell i pressmeddelandet.

  Totalt intervjuades 1008 personer i undersökningen.

Av Dina mediciner
22 december, 2009