1229225_61569006

Att p-piller påverkar kärlekslivet och leder till fler skilsmässor är inte vetenskapligt bevisat men flera studier pekar på samband. Om så är fallet, knakar det i förhållandets fogar först när kvinnan slutar med p-piller.

Kärleksrelationen bryts när kvinnan slutar ta p-piller, visar en studie från Liverpool och Newcastle University. Eftersom kvinnans uppfattning av mannens doftfermoner gradvis förändras när hon slutar äta p-piller är risken stor att hon tappar attraktionen.

I studien ingick cirka 100 kvinnor som fick lukta på doftprover från sex olika män. Därefter fick kvinnorna gradera doftproven efter vilket/vilka de uppskattade mest. Undersökningen gjordes både före och efter kvinnorna börjat ta p-piller och resultaten skiljde sig åt rejält.

P-piller påverkar vilken man kvinnan föredrar. Forskarna tror att p-piller gör så att kroppen känner sig gravid. När en kvinna är gravid söker hennes kroppen inte längre efter en genetiskt matchande partner, eftersom hon redan är befruktad. Alltså uppfattar hon inte alla lockande dofter av fermoner som sköljer över henne från rätt potentiella män. Jaha, än sen då?

Jo, det knasiga med det hela är att p-piller får kvinnorna att dras till andra doftfermoner än de vanligtvis skulle föredra. Den doft kvinnan egentligen söker finns hos de män som kompletterar hennes immunologiska egenskaper och avviker från hennes egna arvsanlag. Vilket gynnar avkomman, det vill säga de barn som den eventuella relationen ger liv åt. Barnet ärver i så fall olika immunologiska "egenskaper" från föräldrarna. Vilket leder till fördelar:

* Olika genetiska arvsanlag ger friskare barn med bättre immunförsvar och motståndskraft mot olika infektionssjudomar.

* Bra och stor variation i arvsmassan minskar risken för missfall, missbildningar och infertilitet.

Naturen är fiffig. Samma gener som styr immunförsvaret är också ansvariga för att styra hur vi påverkas av de doftsignalämnen som kallas fermoner. Alltså gynnar evolutionen de egenskaper som får kvinnan att falla för en man som ger en starkare och friskare avkomma med bra immunförsvar.

Kan p-piller kopplas ihop med skilsmässor? Det finns olika teorier om varför antalet skilsmässor under vissa perioder ökar, självklart samspelar många faktorer. Jämför man skilsmässostatistik med p-piller förbrukning kan man se ett parallellt mönster, dock inte vetenskapligt. Och bara om man räknar med att en kvinna i genomsnitt tar p-piller i 5-10 år.

* P-piller förbrukningen ökar under 1960- och 1970-talet.

* Antalet skilsmässor ökar fram till mitten av 1970-talet.

* Användningen av p-piller minskar under 80-talet

* Antalet skilsmässor ligger under samma period i princip stabilt.

* 1995 visar rapporter att p-piller kan ge allvarliga biverkningar och p-piller användningen minskar drastiskt och har fortfarande inte återhämtat sig.

* Från och med 2005 visar siffror från SCB att allt fler par fortsätter att leva ihop under äktenskapligaformer.

 

Källor:

* Contraceptive pill influences partner choice. Newcastle University.

* SCB. Statistik avseende äktenskap och skilsmässa.

Av Sofie Ingvarsdotter
26 maj, 2010