Den nära 40 år långa studien på p-piller är nu färdig. Kvinnor som har ätit p-piller någon gång under livet lever längre och risken för de flesta dödliga sjukdomar minskar.

Risken för blodproppar, hjärnblödning, hjärtinfarkt och cancer minskar för kvinnor som någon gång ätit p-piller, visar en nyligen publicerad studie av brittiska Royal College of General Practitioners, som följt 46 000 kvinnor i nära 40 år. 

Tidningen Independent rapporterar om studien och skriver att på hundratusen sammanlagda kvinno-år, dog 52 färre kvinnor, bland de som någon gång ätit p-piller, jämfört med de som aldrig tagit ett piller för att undivka graviditet.

Vinsten ökade ju äldre kvinnorna var, enligt studien, och för kvinnor som är över 70 var det hela 308 färre dödsfall bland de p-pillerknaprande kvinnorna, jämfört med kontrollgruppen. Då har den generationen ändå varit med på den tiden som p-pillren var betydligt mer "trubbiga" än i dag, med mer allvarliga biverkningar.

Det finns inget som tyder på att vinsten ökar, ju längre tid p-piller används. Behov av p-piller visar på ett fungerande samliv och det i sig är också bidragande till livslängden. Preventivmedlens främsta uppgift, nämligen att hindra graviditet, ses också som en bidragande orsak till den ökade livslängden. Graviditet leder bland annat till ökad risk för blodpropp, diabetes, övervikt och inte helt ofarliga förlossningar.

Av redaktionen
12 mars, 2010