tbekarta-2011_smi
Under 2011 fick 284 människor diagnosen TBE. En sjukdom som kan leda till livslånga hjärnskador och inte går att bota.
Vaccin är det enda som skyddar.

TBE har funnits ett tag i Sverige länge och för cirka 60 år sedan när mätningarna började konstaterades ett tiotal fall per år. Sedan dess har sjukdomen spridits. Under 90-talet smittades fler och i fjol slogs nytt rekord med 284 sjuka människor visar siffror från Smittskyddsinstitutet.

- Det är bekymmersamt att vi ser en sådan ökning, tyvärr ser den trenden inte ut att brytas med tanke på det pågående klimatförändringarna, säger Rolf Gustafson, läkare på Karolinska Huddinge Sjukhus och medicinsk chef på Baxter som gör fästingvaccin.

De flesta hade smittats vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

Enligt experter i Läkartidningen beror ökningen på flera samverkande faktorer. Två tuffa vintrar i rad tog hårt på fästingarnas favoritvärddjur, rådjuret. Fästingarna är själva riktiga överlevare och vintrarna störde inte dem, men de fick hitta nya värddjur. Hungriga kastar de sig då över de människor som kommer förbi i skogen eller på ängen.

Samtidigt toppade skogssorkarna sitt bestånd. De är ofta smittade av TBE och när larverna först suger blod på sorkarna och sedan på människa förs smittan över.

De sista årens vårar har varit ovanligt varma och fästinglaver och nymfer fick tyvärr en idealisk start. I år var hela vintern mild och färstingarna kommer inte att bli färre denna sommar.

Av Hanna Brodda
28 mars, 2012