Sömnapné försvinner, liksom smärta i knä och leder. Risken för cancer, hjärtinfarkt och diabetes typ 2 minskar betydligt.

Allt fler går igenom överviktskirurgi och forskarna konstaterar hela tiden nya positiva effekter av operationerna.

Allt fler överviktiga opererar magen för att gå ner i vikt. De flesta av de som opereras har också blivit sjuka av sitt fett och sin livstil och har hjärt- och kärlpåverkan eller diabetes typ 2.

Nu visar allt fler studier att den tidigare livslånga sjukdomen, som diabetes klassade som, försvinner ännu snabbare än kilona. En artikel i New England Journal of Medicine lever patienter med typ 2-diabetes i sju år längre, jämfört med patienter som inte opereras.

– Vi ser många positiva hälsoeffekter av överviktskirurgi. Det hänger samman med effekter som lägre blodfetter och sänkt blodtryck och därmed minskad risk för hjärtinfarkt och stroke. Ju högre insulinberoende man har före operation desto bättre blir hälsoeffekterna, säger Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande från sjukhuset.

Av de 250 patienter som opereras på Akademiska varje år blir mer än varannan av de som har diabetes helt friska från sin sjukdom och för de övriga minskar risken att insjukna.

Även majoriteten av de opererade blir av med sin sömnapné och smärtan minskar i leder och knän. Även risken för cancer och hjärtinfarkt minskar, visar en svensk studie gjord i Göteborg, kallad SoS.

Fakta:

 • I Sverige har antalet operationer ökat från 700 år 1998 till närmare 12 000 i fjol.
 • Totalt har 24 000 personer opererats.
 • Fram till millennieskiftet var det vanligast med en bandmetod som innebar att man minskade tunntarmens längd och yta för att minska upptaget av mat och absorption av näringsämnen.
 • Numera är gastric bypass den vanligaste operationsmetoden.
 • Metoden duodenal switch erbjuds patienter med BMI över 50 och svårinställd insulinbehandling med kraftigt svängande blodsockervärden.
 • De som opererats med gastric bypass går ner i genomsnitt 40 kilo och håller den nya vikten.
 • Vid duodenal switch är viktnedgången ännu mer dramatisk, upp till 100 kilo.
Ska effekten sitta i på lång sikt måste vikten och de nya hälsosammare vanorna upprätthållas.

Källa: Akademiska sjukhusets pressmeddelande

Se inslag och läs mer: Så här går gastric bypass till

 

Av redaktionen
21 augusti, 2013

1 kommentarer

 • Av anonym 27 december, 2013

  risker
  Mer än varannan av de som har diabetes helt friska från sin sjukdom, bra statistic det.

Comments are closed.