skog410
Att vara i skogen lindrar besvär, sänker puls och blodtryck och ökar välmåendet hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Det visar en aktuell avhandling vid Umeå universitet.

Att vistas i skog och mark ökar välbefinnandet hos den som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Det visar en aktuell avhandling vid Umeå universitet. Sänkt puls och blodtryck, ökat mentalt välbefinnande och förbättrad förmåga till uppmärksamhet är några av de goda effekterna av skogsvistelse som avhandling pekar på. – Det vi kan visa är att skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet och förbättrar förmågan till uppmärksamhet, samtidigt som puls och blodtryck sjunker. Självvald ensamhet, tillsammans med skogens kravlöshet och känslan av frihet är viktiga element som bidrar till välbefinnandet, säger Elisabet Sonntag-Öström vid Umeå universitet som är författare till avhandlingen. I studien fick hälften av patienterna med diagnostiserat utmattningssyndrom vistas extra i skog och mark under tre månaders tid, så kallad skogsrehabilitering, medan andra halvan av deltagarna i studien, kontrollgruppen, inte fick någon särskild behandling.Den så kallade skogsrehabiliteringen innebar vistelse i skog och mark två gånger per vecka, fyra timmar åt gången. Avhandlingen visar att vistelser i skogen lindrar besvär och ökar välmående hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Skogsbesöken ökade det mentala välbefinnandet, förbättrade förmågan till uppmärksamhet och sänkte puls och blodtryck. Mest populärt bland studiens deltagare var öppna, ljusa och lättillgängliga skogsområden, gärna med närhet till vatten. Men även mörkare skogsområdena, såsom granskog, gav positiva effekter. Det ökade mentala välbefinnandet bestod av bland annat känslan av lugn och ro och avspänning. Effekten av skogsbesöken var enligt avhandlingen förhållandevis kortvarig och kan jämföras med den som friska individer får efter fysisk träning. De viktigaste faktorer som patienterna själva anger bidrar till välbefinnandet vid sina besök i skogen är den självvalda ensamheten i skogen, skogens kravlöshet och känslan av frihet. Avhandlingen kan dock inte visa att skogsrehabilitering i sig förkortar tiden för återhämtning från utmattningssyndrom.

Mediciner som kan vara aktuella vid utmattningssyndrom är bland annat: Cymbalta, Remeron-S, Sertralin och Efexor.

Läs även: Promenad lika bra som medicin.

 

Mer om avhandlingen kan läsas här.

Av Lisa von Garrelts
26 september, 2014

2 kommentarer

  • Av anonym 5 december, 2015

    Trött och ledsen.
    Gick själv dagligen omkring i Sövdes vackra natur och talade med träden. Var totalt slut i batterierna. Efter 2-3 veckor kändes det lättare att leva, skogen, sjön och naturen gav mig kraft att samla mig igen inför nya äventyr på livets stigar! Rekommenderas starkt! Healing på hög nivå!

  • Man borde få mer motion på
    Man borde få mer motion på recept alltså. men det är det aldrig nån som pratar om. Bara medicin, det enda som erbjuds.

Comments are closed.