De patienter som fått sjukhusvård efter influensa, och äter medicin mot dåliga blodfetter, har visat dubbelt så hög chans att överleva mot de som inte tar statiner, rapporterar AP.

Äter du någon form av statiner? Grattis, det kan hjälpa dig om du skulle få svininfluensan, innan du blivit vacinerad. I USA har en undersökning gjorts på människor som behandlats mot lunginflammation och andra följdsjukdomar efter vanlig influensa. Det visar att bland de som inte sedan tidigare behandlats mot höga blodfetter har dödligheten legat på omkring tre procent. De som ätit statiner, som till exempel Lipitor, Crestor eller Zocord, för sitt kolesteorolvärde har dödligheten varit en och en halv procent, alltså bara hälften, rapporterar AP. Trots att de med höga blodfetter i allmänhet var sjukare från början. Det här, menar forskarna, kan gälla svininfluensan också. - Det är intressant och spännande, säger forskaren och läkaren William Schaffner, vid Vanderbilts Universitet, till AP. Det är relativt få baksidor med att prova statiner, fördelarna överväger. Statiner är dessutom några av världens mest använda mediciner. Förutom att statiner sänker nivåerna av de skadliga blodfetterna har de också visat sig dämpa inflammationerna i kärlen, den antiinflammatoriska effekten kan vara förklaringen till att mediciner motverkar inflammationer till exempel i lungorna. Forskarna bakom rapporten är måna om att säga att de inte har några studier som visar att statiner botar svininfluensan eller att det hjälper att plötsligt börja med statiner. Däremot efterlyser de fler studier eftersom statiner skulle kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att behandla svåra följdsjukdomar av influensan. De mediciner som finns idag räcker inte till. Tamiflu till exempel används redan sparsamt för att inte viruset ska muteras och övervinna den verksamma substansen, därför är alternativ viktiga att få fram, resonerar forsknarna.

 

Källa: AP/Idsa, Infectious diseases society of America, idsociety.org/IDSA2009.htm

Av Hanna Brodda
29 oktober, 2009

1 kommentarer

  • Kan man sola solarium efter
    Kan man sola solarium efter att man tagit vaccinationen
    mot svininfluensan??Jag solar minst 1 gång/vecka.

Comments are closed.