pneumocockbakterie
Barnvaccinet Prevenar är nu godkänt för äldre som vill slippa bli sjuka i lunginflammation orsakad av pneumokockbakterien.

Att brya lårbenshalsen eller en vrist är inte farligt, men för en äldre kvinna eller man som liggande kan tillståndet bli livshotande. Orsaken är att risken för lunginflammation ökar ju äldre man är och när en gammal människa blir liggande kommer bakterierna krypande och får fäste på platser där man inte vill ha dem. I lungorna till exempel.

Barn har kunnat få den nya typen av vaccin mot pneumokocker i ett par år, den bakterie som orsakar flest lunginflammationer, nu finns den att få för kvinnor och män över 50 år.

– Godkännandet innebär att den nya generationens pneumokockvaccin nu även finns tillgängligt även för personer över 50 års ålder. Vi vet att risken för invasiva pneumokocksjukdomar ökar redan från 50-årsåldern, säger Lars Rombo, professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna samt överläkare vid infektionskliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna i ett pressmeddelande från Pfizer. Med en allt större åldrande befolkning kan vaccination minska risken, både för sjukdom och dödsfall bland en stor grupp i samhället, vilket också är kostnadsbesparande.

Luftvägsinfektioner är infektioner som drabbar luftvägarna och dessa kan orsakas av virus eller bakterier. Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner, både bland barn och vuxna. De delas in i övre och nedre luftvägsinfektioner. Övre luftvägsinfektioner drabbar svalg, hals, näsa, mun och öron. En vanlig förkylning, öroninflammation eller bihåleinflammation är exempel på övre luftvägsinfektioner. Nedre luftvägsinfektioner drabbar luftrör och lungor. Lunginflammation och bronkit är exempel på nedre luftvägsinfektioner.

När man drabbas av en virusinfektion i luftvägarna ökar risken för att också få en pneumokockinfektion. Det beror på att infektionen skadar slemhinnorna i luftvägarna så att man blir mer mottaglig. En virusinfektion bäddar på det viset för en efterföljande pneumokockinfektion. Pneumokockorsakad lunginflammation är en av de främsta orsakerna till dödsfall hos vuxna i världen.

Tidigare har endast polysackaridvaccin som är en äldre typ av vaccin med kortare och mindre uttalad effekt, varit registrerat för vuxna. Det här vaccinet har visat bättre effekt under längre tid.

- Vaccinering kan dessutom bidra till en minskad antibiotikaanvändning och därmed vara en dellösning i att begränsa risken för utveckling av resistenta  bakterier vilket är mycket viktigt på sikt, säger Lars Rombo vidare i pressmeddelandet.

Läs även: Lunginflammation - symtom, behandling och vaccin
Av redaktionen
27 september, 2012