bill_gates_adhd250

Allt fler får ADHD-diagnos i vuxen ålder. Dataoraklet Bill Gates har pekats ut som en av dem.

Nu har en medicin blivit godkänd för att behandla vuxna med ADHD.

Medicinen Strattera verkar utan den centralstimulerande effekt som den vanliga ADHD-behandlingen, till exempel Concerta eller Ritalin har, och är heller inte narkotikaklassat. Men det ger effekt visar studier.

Den EU-myndighet som godkänner läkemedel har gått igenom resultaten och nu har ett vägledande beslut fattats, vuxna får effekt och kan behandlas med Strattera.

Det gör Strattera till det första läkemedel som godkänts för att behandla vuxna med ADHD.

Symptom på ADHD är bland annat:
  • Stora svårigheter att rikta och upprätthålla uppmärksamheten på det som måste göras. Vissa med AdHD blir dock fixerade och kan bara hålla på med ett ämne eller en uppgift och kan inte göra något annat.
  • Bristande impulskontroll.
  • Hyperaktivitet varierat med stor trötthet.
  • Ryckigt rörelsemönster och/eller svårigheter att sitta still.

Alla människor kan ha ovanstående symptom under perider och det betyder inte att det är ett psykistrisk funktionsnedsättning. ADHD är ärftligt och symptomen ska ha uppträtt redan under barndomen för diagnos. Hos vuxna med ADHD kan symptomen förändras. De skiljer sig också en del mellan kvinnor och män.

 

För att tala om en funktionsnedsättning som behöver behandling ska symptomen vara så uttalade att minst två livsområden är ordentligt påverkade, till exempel i arbetslivet och i hemmet.

I pressmeddelandet skriver läkemedelsoblaget Eli Lilly att många vuxna diagnostiseras med ADHD först senare i livet och har ofta under lång tid haft kontakt med vården eller andra myndigheter på grund av andra psykiatriska tillstånd som depression, bipolaritet, ångest, missbruk och personlighetsstörningar, utan att ha fått adekvat behandling.

– Det är ett glädjande besked att EU nu har godkänt Strattera även för behandling av vuxna som har fått sin ADHD-diagnos i vuxen ålder. Att ha obehandlad ADHD innebär begränsningar inom flera livsområden, att inte kunna utveckla hela sin potential. Det är också viktigt att ta hand om dessa patienter på bästa sätt då vi vet att de, förutom svårigheterna i vardagen, också löper en ökad risk att till exempel drabbas av depressioner och andra psykiatriska tillstånd, samt i värsta fall, att hamna i missbruk och kriminalitet, säger Pär Svanborg, medicinsk rådgivare, Eli Lilly i pressmeddelandet.

Studierna har gjorts både under kort och längre tid som upp till fyra år, där både effekt och säkerhet har granskats. Första myndigheten som granskat är den engelska läkemedelsmyndigheten, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, och nu väntas de övriga länderna inom EU att följa beslutet.


Av redaktionen
3 juni, 2013

1 kommentarer

  • Av corall 11 februari, 2014

    Strattera och hjärtmedicin
    Är det möjligt eller olämpligt att kombinera hjärtmedicin med strattera?

Comments are closed.