svinflunsan45
Här får du veta allt du behöver veta om din medicinering och vaccinering mot den nya influensan, även kallad svininfluensan.
Den 12 oktober startar massvaccineringen i Sverige. Först ut är riskgrupperna: Riskgrupperna är: o Gravida kvinnor o Personer med kroniska sjukdomar, som kronisk lungsjukdom, svårinställd diabetes, extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen. o Kronisk hjärtkärlsjukdom, inte bara förhöjt blodtryck. o Immunsupprimerade personer, inklusive HIV. o Kronisk lever- eller njursvikt (GFR<30ml/min) o Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till kom-plikationer. o Personer som medicinerat med läkemedel mot astma de senaste tre åren. o Barn under två och äldre än 65 år. Alla svar du behöver om vaccineringen Hur sjuk ska man vara för att få medicin mot influensan? "Jag är hjärtsjuk, hur blir det för mig?" Gravida ska vaccinera tidigt Naturmedlen mot svininfluensan
Av Dina mediciner
18 september, 2009