Allt fler får diagnosen adhd och fler får hjälp. På ett år har förskrivningen för vuxna ökat med 25 procent av den vanligaste adhd-medicinen. Socialstyrelsen tror att ännu fler behöver behandling.

Socialstyrelsen har kommit med en rapport om läget för människor med adhd, hur många som behandlas och vilken behandling som ger effekt.

Allt fler får hjälp, konstateras det, men landstingen i landet resonerar olika. Inom vissa landsting får patienterna sin medicin i flera år utan annan uppföljning.  Andra med diagnosen med adhd får ingen behandling alls. I Göteborg ges inte medicin. Båda anses lika illa av tillsynsmyndigheten.

I dag är det nära 60 000 människor som får metylfenidat, ett centralstimulerande ämne som finns i läkemedel som till exempel Concerta och Ritalin / Ritalina.

Läs mer om hur adhd behandlas.

Rapporten sammanställer studier som visar på positiv effekt med medicinerna, men samtidigt är de öppna med att långtidsstudier bland vuxna än så länge saknas och att man faktiskt inte vet exakt hur behandlingen bör se ut efter ett par år.

Ur rapporten:

"Socialstyrelsen framhäver vikten av att behandla personer med adhd då gruppen har betydande svårigheter att fungera socialt och i skola och arbete med en påtaglig risk för försämrad livskvalitet som följd. Myndigheten kan för närvarande inte säga något om hur omfattande behandlingen med centralstimulerande läkemedel bör vara efter diagnostiserad adhd."

Många som har diagnosen adhd har också andra psykiatriska diagnoser som behandlas med mediciner. Schizofreni, bipolära tillstånd och personlighetsstörningar är inte ovanliga. Bland vuxna är också missbruk, ångest och depression vanligt. Att många av de vuxna som behandlas med metylfenidat också har andra narkotikaklassade läkemedel tycker Socialstyrelsen är "alarmerande".

Att många barn med adhd har svårt att sova är känt och många av dem visade det sig behandlas med sömnhormonet melatonin (som bland annat finns i Cirkadin). Det har i andra studier visats vara en framgångsrik behandling utan biverkningar.

Denna rapport var ett försök att kartlägga hur läkare behandlar adhd i dag. Nu jobbar Socialstyrelsen vidare med att ta fram riktlinjer för hur behandlingen bör se ut.

Av redaktionen
26 november, 2012