gastric_bypass_lundegardh_sjostrom450

Magoperationerna förlänger livet och minskar sjukvårdskostnaderna. Nu kavlar kirurgerna upp ärmarna för att kunna operera betydligt fler nästa år.

- Man kan inte operera alla, men metoden är oslagbar för de riktigt överviktiga, säger Göran Lundegårdh.

Intresset för att operera magen för att gå ner i vikt har ökat. Inte bara från patienternas sida, utan också från samhället. Landets sjukvårdsekonomer har visat på extrem kostnadseffektivitet i form av minskad sjuklighet efter viktnedgången. I år gastric bypass-opereras 7000 kraftigt överviktiga människor, nästa år planeras ytterligare tusen operationer. Hela 95 procent av de opererade går ner i vikt, en del går ner över 30 procent och håller den nya vikten fortfarande tio år efter operationen. Ingen annan metod kan mäta sig med de siffrorna när det gäller de riktigt feta.

- Vi ser att många blir helt friska från sin diabetes typ 2, många av våra patienter var deprimerade innan de kom, efteråt minskar risken betydligt att hamna i depression igen och vi ser stor skillnad på förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, berättar Göran Lundegårdh, kirurg och överläkare på Sophiahemmet i Stockholm.

Läs mer om hur en operation går till här

Att vara tjock är inte bara tråkigt, det är livsfarligt. Operationerna minskar även riskerna med att vara fet, inte bara omfånget. Risken att dö inom 16 år, minskar med hela 29 procent, för de överviktiga som opererar sig jämfört med de som kämpar på med andra metoder.

Även om riskerna med operationerna har minskat, finns de. Varje år rapporteras om de som får problem med propp eller infektioner och annat efter magoperationen.

- Man ska vara ödmjuk när man sysslar med kirurgi, man kan inte står och operera dag ut och dag in utan att det händer saker som man inte hade räknat med. Då ska man vara förberedd på att hantera svåra situationer.

På Sophiahemmet har Göran Lundegårdh utfört cirka 2000 operationer sedan de fick det första uppdraget av landstinget i Stockholm. Bara i år räknar Sverige med att vi ska göra 7000 operationer i hela landet.

Även Lars Sjöström, professor emeritus i medicin vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet, är i dag övertygad om att det är den enda metod som kommer att fungera för vissa individer. Det har han visat i flera studier, resultat som är publicerade i vetenskapliga tidningar. De kostråd och motionstips som husläkarna försöker komma med till de kraftigt överviktiga tror han inte mycket på.

- Vanliga viktreducerande metoder har mycket begränsad långtidseffekt vid svår fetma, ändå är de patienterna ofta hänvisade till primärvården. Man kan knappast förvänta sig att de där ska kunna lösa deras problem när inte ens specialiserade fetmaklinker kan åstadkomma en tillräckligt stor och varaktig viktnedgång, säger han.

 

Förutsättning för att bli opererad:
 • Att man har ett BMI på minst 35, för en kvinna som är 168 centimeter lång innebär det en vikt på 100 kilo eller över, och har börjat få följdsjukdomar, som diabetes eller högt blodtryck. Med ett BMI på över 40 krävs inga andra upptäckta sjukdomar för att kunna kvalificera sig för en operation.

 

 • Övervikten måste anses vara en medicinsk risk och patienten har andra följdsjukdomar som typ 2 diabetes och hjärt-kärlförändringar.

 

 • Andra metoder måste ha testats ordentligt, till exempel med hjälp av medicin som Xenical.

 

 • OBS! Kosmetiska skäl är aldrig ett argument för gastric bypass.

 

 • Man måste förstå vad en operation innebär, det vill säga inte ha ett förståndshandikapp eller en allvarlig psykisk diagnos.

 

 • Man ska inte vara gravid, men det går att bli gravid efteråt.

- Vi avråder inte från graviditet, riskerna är väl egentligen mindre för de som är opererade, jämfört med de som fortfarande är feta, säger Göran Lundegårdh.


Se TV-inslag som visar hur gastric bypass går till här


Förutom att vikten minskar, har forskarna sett andra positiva följder av gastric bypass:

 • Diabetesen typ 2 går över av sig själv. 72 % av de opererade blev av med sin diabetes, först, efter tio år har många får tillbaka den men fortfarande 36 % är av med den.
 • Smalare blir gladare. Många av patienterna med fetma är deprimerade, men den försvinner i takt med kilona. Förekomsten av depression, enligt en självskattningsskala minskade mer för de som gått ner mest i vikt, visar forskning. De som gått ner mer än 30 procent blir gladast.
 • Risken att få cancer för kvinnor minskar. Nyinsjuknade i cancer hos kvinnor minskade med 42 procent. Däremot ingen effekt på män.
 • Positiva resultat på hjärtinfarkt och slaganfall, publicering kommer snart i medicinsk tidskrift.
 • Lever längre. Risken att dö inom 16 år minskar med 29 procent.
 • Det är ekonomiskt för samhället, enligt QUALY-metoden. När kvalitet räknas på fler värden än de strikt ekonomiska, med livslängd och mjuka värden som livslust. Även om en operation kostar samhället cirka 140 000 kronor och sedan sjukskrivning i två till fyra veckor, minskar behovet av vård i flera år och utebliven långtidssjukskrivning.


Alla kan inte opereras

Även om Sveriges gastric bypass-resultat varit framgångsrika och kirurgerna har jobb för all framtid, vill inte Lars Sjöström var överdrivet positiv till magkirurgin.

- Alla kan inte opereras, vi måste hitta andra lösningar, ett land som skulle operera alla kraftigt överviktiga skulle bli bankrutt direkt. Vi klarar inte fler operationer än vad som görs i dag och skulle alla med fetma komma skulle köerna bli katastrofala.

Var tredje vuxen i Sverige bedöms som överviktig och cirka tio procent av befolkningen lider av fetma enligt Folkhälsorapporten.

Vad kan samhället göra, tycker du?

- Ja vad ska vi göra? Astronomiska skatter på onyttig mat? Jag tror det skulle krävas omöjliga beslut för en demokrati att ta för att stoppa fetmaepidemin, säger Lars Sjöström och fortsätter:

 - Det skulle bli katastrofala köer till operationer, vi har patienter så det räcker redan i dag. Landet skulle bli bankrutt för länge sedan.

 

Källa: Effekterna på livslängd efter gastric bypass, New England journal of medicin, Internetmedicin av docent Mikael Wirén, KI och Folkhälsorapporten 2009.

 

Har du några egna erfarenheter? Har du eller en anhörig opererats eller funderar du på om det skulle vara en metod för dig? Vill du att redaktionen ska ta reda på något mer? Dela här nedan eller på forumet!

Av Hanna Brodda
19 november, 2010

2 kommentarer

 • Av Sofia Christiansen 21 februari, 2016

  GBP kunde ha blivit min död
  För två år sen gjorde jag min gbp och vaknade efter operationen och mådde bra, fick komma hem dagen efter. Första natten hemma vaknade jag av hög feber, hosta och extrema kramper i magen. Började kräkas kaskader i sängen och det var blod i spyorna. Ambulans in i ilfart. Röntgen av magen visade att det var stopp i övre magmunnen och hade fått lunginflammation. Operation igen för att fixa stoppet. Blev kvar i två veckor med massor av antibiotika och morfin. Ingen vätska eller soppor gick ned så levde på dropp. Blev utskriven sen och fick komma hem. På två veckor hade jag rasat 17 kg i vikt. Även hemma kunde jag inte äta eller dricka så det dröjde inte länge tills jag låg på sjukhus igen. De vätskade upp mig och skickade hem mig. Och så var det under tio månader av mitt liv 2014. totalt 5 ambulansfärder, 23 ggr på akuten, sammanlagt 190 dagar på sjukhus, 6 gastroskopier, 5 operationer varav en var att ta ut gallan som slutade fungera. Efter nio månader endast levande på dropp så sattes näring in via en in opererad Piccline så jag fick 1000 kcal/dag iaf. Började efter sju månader få svårt att gå och tappade känseln först i benen och sen i armarna. Jag var illa däran och vi en tidpunkt så bad jag till Gud att jag ville dö och att det var ok att dö. Straxt efter det så blev jag så dålig att de trodde inte jag skulle överleva natten. Tänk er hur min mamma mådde när hon fick det samtalet och den oron att sitta bredvid min sjukhussäng och bara hoppas att jag skulle vakna igen. 9 december 2014 togs äntligen beslutet att verersera gastric by passen. Var 50% chans att de skulle lyckas.
  Det gick och lever gör jag men fick betala ett högt pris. På grund av undernäringen så har jag fått bestående nerv och muskelskador i ben och armar vilket gör det svårt för mig att gå och lyfta saker. Lever med extrema smärtor konstant. Senaste tiden har nerverna i benen blivit sämre och blir de sämre än vad de är idag så kommer jag bli sittande i rullstol.
  En operation som GBP är något väldigt allvarligt och innan man tar sitt beslut så måste man veta vilka konsekvenser det kan bli. För många är det räddningen så är inte emot operationen i sig utan vill se att läkare uppmärksammar oss de gått dåligt för och att den informationen skall framföras till patienter innan de gör sitt val.
  Mer information måste finnas och sjukvården måste ta oss på allvar och inte bara skaka på huvudet och säga att det var vårt val att göra operationen så vi får skylla oss själva.

  Tack för att ni läste min historia

 • Av Bypassaren 7 december, 2010

  Varför mörkar vi viktuppgång….
  Efter en kraftig viktminskning, så vill kroppen tillbaka till den vikt som kroppen tror är idealvikt. Varför talar vi inte om fenomenet? Kroppen är som en svamp, och vem orkar hålla emot och leva på 2400 Kcal. Står inför ett eget beslut om operation, där själen kan få ro och man förhoppningsvis kan komma in i det sociala sammanhanget igen.

Comments are closed.