Medicinerna Tamiflu och Relenza verkar mot svininfluensan genom att de angiper viruset och skyddar de friska cellerna från vidare spridning. De förkortar sjukdomstiden och minskar risken för svårar följdsjukdomar. Men alla får inte medicinerna.
Orsaken är att viruset muterar och lär sig att handskas med medicinerna, ju mer de används. Rekommendationerna är därför att bara riskgrupper ska behandlas, antingen om de blivit sjuka eller om de har någon person nära som blivit sjuk i svininfluensa, då kan du eventuellt bli behandlad med influensamedicin i förebyggande syfte. - Det bästa är att lindra symptomen, Alvedon är bra, dricka rikligt och inte ha för mycket kläder om du har feber, säger Patrik Söderberg, specialiserad akutläkare vid Södersjukhuset. Oron ökar nu, när 40-åriga mannen i Uppsala dött efter fem dagars influensa, men när är det rätt att åka in? - Åk, inte, ring. Den som känner sig väldigt orolig, eller har blivit sjukare, kan ringa och få veta vad som gäller. Det är svårt att ge ett generellt råd, men även om du misstänker lunginflammation är det bäst att ringa husläkare, vårdguiden eller till akuten. Men om det blir snabbt sämre? - Ja, om man blir blå eller får riktigt svårt att andas är det förstås ambulans direkt. När behövs hjälplunga? - Det är när de egna lungorna inte fungerar alls, jag vet inte exakt vad som orsakat det hos de som ligger nu, men de kan inte andas alls utan. När behövs penicillin? - Penicillin sätts bara in om det blir lunginflammation, som är en av komplikationerna vid influensa. Vilken penicillin ska man ta? - Det är olika på olika sjukhus och hos olika läkare, ofta börjar man med något av de vanliga, som Kåvepenin, och testar sig fram. Hur vet man om det är lunginflammation? - Det är inte så lätt att veta, eftersom symptomen är ganska lika influensan, hosta, ont i kroppen och feber, men om du har varit sjuk med feber i mer än sju dagar, eller varit på bättringsvägen och sedan blivit sämre igen, då kan det vara en lunginflammation. Vad gör man då? - Det bästa är att ringa in till sin husläkare eller närakut för att få veta vad som gäller i det läget, det är helt omöjligt att säga generellt. Det beror på hur orolig man är till exempel. Hjälper hostmedicin? - Nja, det har varit diskuterat det, du hostar mindre med hostmedicin, men du får mer slem i lungorna, så rekommendationerna är att inte ta hostmedicin. Jag skulle prova med honungsvatten, det kan lindra. Mannen från Uppsalatrakten som dog i helgen på Akademiska sjuhuset tillhörde riskgrupperna och fick tidigt vård, exakt dödsorsak vill läkarna ännu inte säga. _________________________________________________ Riskgrupperna bedöms annorlunda, de får antivirala mediciner och prover tas för se om det är svininfluensan, när de kontaktar vården. Riskgrupperna är: o Gravida kvinnor o Personer med kroniska sjukdomar, som kronisk lungsjukdom, svårinställd diabetes, extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen. o Kronisk hjärtkärlsjukdom, inte bara förhöjt blodtryck. o Immunsupprimerade personer, inklusive HIV. o Kronisk lever- eller njursvikt (GFR<30ml/min) o Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till kom-plikationer. o Personer som medicinerat med läkemedel mot astma de senaste tre åren. o Barn under två och äldre än 65 år.
Av Dina mediciner
1 september, 2009