I början av graviditeten ska kvinnan inte behandlas med medicin mot svininfluensa, om hon inte har astma eller liknande. Då är det Relenza och inte Tamiflu som rekommenderas.

De tre sista månaderna är risken större att mamman får lunginflammation om hon får svininfluensan. Barnet tar stor plats och lungorna trycks helt enkelt ihop. Men i början av en graviditet är risken inte större än för andra. Det har nu Socialstyrelsen slagit fast. Av den orsaken bedöms det som onödigt att utsätta det ofödda barnet för medicin, med möjlig fosterskada som följd. En helt normal influensa, även om det är svininfluensan, ska alltså bara läkas ut med vila, febernedsättande och mycket vatten. Ökar symptomen och kvinnan blir sämre ska i första hand Relenza sättas in. I vissa särskilt svåra fall kan ändå Tamiflu vara aktuellt att ta. Gravida kvinnor som får allvarliga influensasymptom, som andningssvårigheter, hög feber och mycket dålig allmänkondition ska bedömas av läkare och eventuellt få influensamedicin med oseltamivir. Ring akuten eller vårdcentralen om du skulle bli så dålig. Vaccinering rekommenderas däremot för gravida, ju tidigare desto bättre. Källa: Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

 

Av Hanna Brodda
16 oktober, 2009