svinflunsan45
Många misstänker att de haft svininfluensan, men rekommendationerna är ändå att ta vaccinsprutan.

Totalt har 10 288 laboratorieverifierade fall av svininfluensan rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Prover har gjorts på de patienter som har en allvarlig sjukdom redan innan eller visar upp svårigheter att andas. Var tionde av dem, alltså cirka 1000 personer har behövt sjukhusvård.

Stora flertalet i Sverige har inte fått testa sig och vet alltså inte om det är svininfluensan de haft eller inte. Smittskyddsinstitutet räknar med att upp till 580 000 människor redan smittats med viruset.

Ändå ska alla ta vaccinsprutan.

– Det är för tidigt att blåsa faran över. För att undvika ytterligare sjuka och dödsfall är det därför viktigt att vaccinationerna forsätter, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet.

Statistiken baseras på självrapportering och sentinelprovtagning som skickats till Smittskyddsinstitutet. Smittorapporteringen minskar överallt i landet senaste veckan, utom i Norrland och Södermanland. Jämtland har flest konstaterade fall och Halland har minst.

 

Ska jag vaccinera mig, läs de 44 inläggen

Min son har haft det...följ tråden

Av Hanna Brodda
4 december, 2009