reumatikerJennyLeif_R_Jansson
Färre sjukdagar och mindre smärta med hjälp av biologiska läkemedel. Ändå nekas många på grund av priserna.

Se TV-inslag nedan om Jenny Jägerfeld, nyligen augustnominerad författare och psykolog, som är reumatiker och har blivit mycket bättre av de nya biologiska läkemedlen.

Sjukdomar som MS, psoriasis och reumatisk artrit är kroniska inflammationssjukdomar och autoimmuna, det vill säga de beror på att kroppens immunförsvar angriper den egna vävnaden.

På senare tid har nya sorters läkemedel utvecklas som innehåller antikroppar eller proteiner som motverkar de inflammationer som uppstår vid en autoimmun sjukdom, som till exempel Humira, Cimzia mot reumatism och Remikade.

De nya läkemedlen har visat god effekt. Men de är dyra. Ett nytt läkemedel kan kosta omkring en miljard kronor att utveckla och företaget har bara en begränsad tid att tjäna tillbaka investerat kapital, sedan släpps patentet och det blir fritt fram för vem som helst att kopiera receptet.

Ekot på Sveriges Radio gjorde en granskning som visade att olika landsting i Sverige har olika policy angående de nya medicinerna. Trots att det finns undersökningar som visar att de sjuka som får biologiska mediciner kan arbeta fler dagar per år, än de som har de äldre typerna av mediciner.

I intervjun på Ekot säger Marie Wedin, från Sjukhusläkarföreningen, att de efterlyser ett nytt sätt att räkna på kostnaderna:

– Jag tror att man måste få ett mått på helhetskostnaderna. Man måste kunna jämföra kostnaderna för läkemedlet med vad man spar på hemtjänst, välbefinnande och vad en människas liv är värt.

 

Se TV-inslag med Jenny Jägerfeld, producerat av Scanpix
Av Dina mediciner
18 oktober, 2010

1 kommentarer

  • Av Symtomfri 18 maj, 2011

    Bästa medicinen
    Har levt med magproblem i åratal,tills akut insjuknande för 1 1/2 år sen. Har testat olika preparat som ej fungerat när kortisonet trappas ner. Fick diagnosen Krohns i Januari, och har sedan 2 mån tagit Humira som verkar fungera. Livrädd för ev biverkningar, nån som har erfarenheter?

Comments are closed.