sakerhetslab_vid_ebola_folkhalsomyndigheten-sakerhetslaboratorium-karl-erik-sundqvist250

Ebola är ett dödligt virus med svåra symptom. Den som är smittad hålls helt isolerad och får symptomlindrande behandling.

Läkare världen över provar olika behandlingar, bland annat ett läkemedel som heter Zmapp, men i dagsläget finns ingen godkänd och rekommenderad behandling.

En högisoleringsenhet med möjlighet att vårda ebolapatienter under längre tid har byggts på universitetssjukhuset i Linköping. Där finns också en speciellt anpassad ambulans och de kan också hämta patienter med flygplan från övriga delar av landet. Folkhälsomyndigheten har inrättat ett säkerhetslaboratorium med dygnet-runt-beredskap för att snabbt och säkert ställa diagnos på prover från misstänkta patienter.

 

Inget fall av Ebola har ännu konstaterats i Sverige under detta utbrott och risken att smittas är mycket liten. Ebola smittar via blod och kroppsvätskor och enligt Socialstyrelsen är det vårdpersonal och nära anhöriga i de länder där smittan finns som löper störst risk.

Läs mer: Symptom vid Ebola

Det finns inget ebolavaccin eller någon godkänd behandling. Patienter vårdas för de svåra symptom som uppträder, ändå dör mellan 60-90 procent, alltså upp till 9 av t0, med Ebola.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har Ebola hittills skördat över 900 människoliv i västra Afrika. I Liberia och Sierra Leone är flest drabbade och undantagstillstånd har utlyst. Flera fall har också konstaterats i Nigeria. 

Världen omkring förbereder sig på det värsta. 

I USA vårdas två personer som smittats i Liberia. En läkare som jobbat med Ebolasmittade på sjukhuset i Liberia och en präst som på något sätt kommit i kontakt med smittan. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, har utfärdat högsta beredskap mot ebolavirus. 

Men tillståndet ska snart att kunna behandlas, hoppas WHO. Nästa vecka sammanträder organisationen med världens bästa läkare för att snabbt hitta en behandling och diskutera hur det ska kunna distribueras i Afrika. I USA har de två smittade patienterna fått ett läkemedel som heter ZMapp med bra resultat än så länge, enligt Läkartidningen.

Läs även: Så undviker du smittspridning

 

Av Hanna Brodda
8 augusti, 2014