tamiflu_scanpix
WHO och de svenska myndigheterna är överens. Svår svininfluensa ska behandlas med medicinerna Relenza och Tamilfu. Trots att inga bevis finns för att de fungerar.

Allt fler patienter kommer in till akuterna runt om i landet, med följdsjukdomar till svininfluensan som lunginflammation och andningssvårigheter. Tamiflu och Relenza är de mediciner som finns att ta till vid svårare fall och ska ges inom 48 timmar från de första symptomen.

Problemet är bara att de inte fungerar. Eller, de kanske gör det, men det finns inga studier som tyder på det. "Tyvärr så finns det inga resultat från kliniska prövningar av oseltamivir (eller zanamivir) vid den nya influensan hos människa." De båda ämnena är de verksamma substanserna i de två ovan nämnda influensamedicinerna.

Även vid vanlig säsongsinfluensa har medicinerna begränsad effekt. Sjukdomstiden förkortas från 5,2 till 4,2 dagar, i snitt.

På Stockholms landstings interna informationssida för läkare lyser desperationen igenom. De ska behandla med Tamiflu och Relenza, trots att inga studier visar att de botar eller ens förkortar sjukdomsstiden för patienter med svininfluensa:

"I brist på annat, och i ett förtvivlat läge, bör man överväga att ge svårt sjuka patienter behandling även om mer än 48 timmar förflutit från symtomdebut, trots att det inte finns någon evidens för en positiv klinisk effekt."

Förklaringen är att Den nya influensan, eller Svininfluensan som den kallas, är ny och att någon medicin inte har hunnit utvecklas mot den.

Som rapporten säger vidare:

"Hela resonemanget bakom rekommendationen bygger på att den nya influensan A (H1N1) in vitro är känslig för oseltamivir (och även zanamivir). Det kan tyckas rimligt att anta att den kliniska effekten därför borde vara likartad den vid vanlig epidemisk influensa men det återstår egentligen att bevisa."

Ett annat stort problem med användningen av de två influensamedicinerna är att resistena influensastammar upptäckts. Redan nu har ett 40-tal rapporter kommit in Det vill säga överanvänds Tamiflu och Relenza finns inget att ta till vid svår säsongsinfluensa heller.

Källa: Stockholms Landstings information om Tamiflu publicerad 2009-10-15

Läs också:

Naturläkemedel mot svininfluensa

 

Av Hanna Brodda
20 november, 2009

1 kommentarer

  • Av Louise 22 november, 2009

    Obehagligt, men man anade ju
    Obehagligt, men man anade ju det.

Comments are closed.