Narkolepsin kanske inte kom efter vaccineringen mot svininfluensa, utan efter ett utbrott av själva sjukdomen. Ny studie från Kina visar att narkolepsi är förknippad med övre luftvägsinfektion och influensa.

I både Sverige och Finland har antalet fall av narkolepsi bland barn och unga ökat dramatiskt under året efter massvaccineringen mot svininfluensan. Myndigheterna misstänkte sambandet och det gjorde att De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté ändrade rekommendationerna för användningen av Pandemrix. Unga under 20 år ska idag inte vaccineras, om inte särskilda risker föreligger.

I augusti publicerades data från Kina i tidningen Annals of Neurology som visar att slutsatsen kan vara delvis missvisande. Även i Kina har antalet fall av narkolepsi ökat trefaldigt året efter utbrottet av influensan, men här har majoriteten inte vaccinerats. Endast åtta av de 142 patienterna som utvecklat narkolepsi, hade tagit sprutan med Pandemrix.

På Läkemedelsverket kommenterar de den nya studien med att det inte kan uteslutas att det finns ett samband mellan Pandemrix och en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar, men att H1N1 (svininfluensan) skulle kunna vara en samverkande faktor.

Här hittar du studien

Läs mer: Så behandlas narkolepsi

Av Dina mediciner
14 september, 2011

1 kommentarer

  • Av anonym 18 mars, 2012

    Maktlös
    Min 13-åriga syster har fått denna diagnos efter sprutan. Man känner sig så extremt maktlös och förbannad.

Comments are closed.