De ställer diagnos och kan ge hjälp mot symptomen vid både kroniskt trötthetsstndrom, ME, och fibromyalgi. Därutöver pågår forskning om en ny behandling. Nu har Gottfries Clinic räddats från nedläggning av patientföreningarna.

Kliniken ligger i Mölndal och tar emot patienter på remiss med fibromyalgi och ME från hela landet, men har avtal med Västra Götalands- och Hallands landsting. I veckan diskuterades uppsägning av avtalet för att spara pengar i väntan på den offentliga upphandlingen om sex månader, men istället har det förlängts fram till mitten av juni. Landstingen fick in nära 600 namnunderskrifter från ME-föreningen.

- Ja, det hade varit konstigt, det finns egentligen inga andra mottagningar som erbjuder det vi har. Det här har inte varit någon prioriterad grupp, säger Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus i psykiatri och chef på Gottfries Clinic.

Sjukdomarna fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom, eller ME som det också heter, har inga nationella riktlinjer från Socialstyrelsen om hur de ska behandlas. En del läkare ger smärtstillande, andra ger sömnmediciner och de flesta föreslår något antidepressivt  SSRI-preparat som Sertralin.

Läs mer om behandling vid ME.

Har sjukdomarna något gemensamt?

- De har nog delvis gemensamma orsaker. Många patienter har båda. Man tror att det kan vara störningar i immunförsvaret som ligger bakom. Kunde vi hitta det skulle det sätta de båda sjukdomarna på kartan och det är mycket angeläget.

I Norge pågår forskning om rituximab (medicinen heter Mabthera), som är en cancermedicin, till patienter med ME. Läs mer om cellgift mot ME. Celldödande behandling har visat sig framgångsrik och det stöder teorin om att Me är en autoimmun sjukdom. När kroppens celler bombarderas med cellgifter minskar antalet vita blodkroppar och bildningen av autokroppar hämmas. Och patienterna har blivit bättre.

Finns studier om cellgifter mot fibromyalgi?

- Nej, men det skulle vara mycket intressant att studera. Vi hinner inte starta en sådan studie, men hoppas att någon tittar på det.

På Gottfries Clinic erbjuds inte cellgifter. Här får patienterna en diagnos och hjälp mot symtomen.

- Det är också mycket viktigt, säger Carl-Gerhard Gottfries. I dag tittar vi på internationella kriterier för att göra diagnos och sedan kan vi behandla efter vår erfarenhet.

I huvudsak riktas behandlingen in mot att minska symptom som trötthet, smärta och sömnbesvär. Bland annat används höga doser av B-12. Det är Gottfries noga med att påpeka inte en evidensbaserad metod, men det gör att många patienter inom båda grupperna fungerar bättre mentalt, förklarar han.

Det pågår också ett forskningsprojekt på Gottfries Clinic tillsammans med nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp som testar en medicin mot huntington chorea, nu prövas om den också skulle kunna fungera vid ME.

- Det ser lovande ut, det verkar fungera mot tröttheten.

Läs mer: Om behandling mot Huntingtons.

Läs mer: Symptom vid kroniskt trötthetssyndrom, ME

Läs mer: Symtom vid fibromyalgi

 

Av Hanna Brodda
15 oktober, 2012

3 kommentarer

 • Av anonym 3 december, 2016

  Försäkringsmedicinska rådgivare vill tjäna mera pengar på sjuka
  Den främsta medicinska expertisen i Sverige ”gräver guld” just nu som fmr:anställd av försäkringskassan för att ljuga om kvinnors smärttillstånd som ofta är belastningsskadador från arbetet

 • Av AnnaT 19 oktober, 2012

  Stämmer inte helt
  Forskning visar att ME-skula har vävnadshypotyreos (mitokondrierna fungerar inte som de ska). Men att behandla för hypo botar inte ME, det är så mycket mer som är fel. Symtommässigt finns likheter men också viktiga skillnader.

  Som tex PEM = post-extertional malaise, den kraftiga sjukdomsförsämringen efter aktivitet som ME-sjuka har som huvudsymtom (man blir kraftigt ”influensasjuk” efter ansträngning). Den skiljer ME från de andra sjukdomarna

 • Hypotyreos typ 2
  Det finns många anledningar att förmoda att hypotyreos typ 2 har mycket gemensamt med både fibromyalgi och ME. Jag tror att det ofta rent av är samma sak. Min mamma har diagnosen fibromyalgi. Jag har samma symptom, men har valt att behandla mej med svinsköldkörtelhormon, NDT, eftersom jag tror att jag har hypotyreos typ2. Jag är efter ett års behandling på väg att bli frisk och arbetsför. Detta efter att ha gått med en obehandlad sjukdom med bra blod-labbar i 35 år. Den här kunskapen finns, men av någon anledning vill man inte att en stor grupp, företrädesvis kvinnor, ska få hjälp.

Comments are closed.