Blogg: Även pillerknaprare får mer patientmakt

Jag pratade med en förtvivlad läkare häromdagen. "Vi har inget att sätta emot de som kräver läkemedel, säger vi nej går patienten vidarel, eller blir hotfull", säger verksamhetschefen för en av våra största vårdkedjor.

Stockholm ger bidrag och digitalt stöd till livsstilsförändringar

Region Stockholm satsar långsiktigt på att förebygga sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Ett digitalt stöd och hälsobidrag ska erbjudas.