Lungcancer måste upptäckas tidigare

Ingen ska behöva hamna i den situation jag befinner mig i, säger Yann Fränckel, aktiv i Lungcancerföreningen.

Tidiga symptom på lungcancer

Än så länge har vi inte screening för lungcancer i Sverige. Det vill säga kontroll av alla. Men det finns sätt att upptäcka tidigt ändå.

Fler kan leva med spridd lungcancer

Diagnostiken är smartare och kombination av läkemedel behandlar lungcancer på helt nya sätt.